Praktiske sider ved fusjoner

[lead]Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse utfordringene skal utarbeides? Artikkelen ser på noen av de praktiske sidene ved fusjoner, med fokus på de formelle forholdene. Om de praktiske sidene ved en fusjon overses kan dette ha negative konsekvenser for gjennomføringen av […]

Ny revisor – bare et kostnadsspørsmål?

[lead]Det er ikke sikkert det er riktig å bytte ut din nåværende revisor – du kan allerede ha den beste – men er du sikker på det? Ved å ta en anbudsrunde oppnår du en sikkerhet for at det revisjonsproduktet som du mottar er det beste og at prisen er konkurransedyktig.[/lead] Trenger du hjelp til […]