IFRS-konvertering

Aprimo Rådgivning hjelper deg gjennom hele prosessen med IFRS-konvertering og med den etterfølgende anvendelsen av IFRS i den finansielle rapporteringen. Våre erfarne og godt kvalifiserte konsulenter kan ta ansvaret for hele implementeringsprosjektet eller hjelpe deg med utvalgte deler av prosjektet.

Aprimo Rådgivning har solid erfaring med IFRS-konvertering

Det kan være mange grunner å rapportere regnskap i henhold til IFRS. En planlagt eller mulig fremtidig børsnotering av egenkapital- eller gjeldsinstrumenter, et fremtidig salg av virksomheten hvor man ønsker å nå en større potensiell kjøpegruppe eller om virksomheten er internasjonal med for eksempel utenlandske døtre og man ser nytten av å ha et felles og velkjent grunnlag for finansiell rapportering er noen eksempler hvor konvertering til IFRS er nødvendig eller ønskelig.

En IFRS-konvertering påvirker mer enn bare regnskapene og krever god samhandling og kommunikasjon mellom alle som er involvert i prosjektet. Vår rådgivning også på dette området setter kunden i sentrum og baserer seg på en åpen og ærlig dialog. Vi har ingen egen agenda, men er fullt og helt dedikert til å gjøre det som er best for kunden. Vi kan samarbeide godt med alle og for oss er det en selvfølge at selskapets valgte revisor har en sentral rolle i et IFRS-konverteringsprosjekt.

Tiden er ofte en knapp faktor og selv om vi vil råde alle som går med tanker om å konvertere til IFRS om å starte tidlig og beregne nok tid har Aprimo Rådgivning i tidligere prosjekter vist at vi klarer å gjennomføre IFRS-konvertering på svært kort tid. En av grunnene til det er vår evne til å sette sammen et sterkt og tilpasset team som er operativt svært raskt og som jobber i en flat struktur fritt for byråkrati.

Aprimo Rådgivning har konsulenter tilgjengelig som har betydelig erfaring fra IFRS-rapporterende selskaper. Våre konsulenter har erfaring bra begge sider av bordet; både fra oppdrag som innebærer å ha ansvaret for den finansielle rapporteringen i IFRS-rapporterende selskap og som rådgiver i forbindelse med IFRS-konvertering eller gjennomgang av og tilpasning til nye eller endrede krav i henhold til IFRS. Aprimo Rådgivning har hatt ansvaret for flere IFRS-konverteringer og våre konsulenter arbeider jevnlig med IFRS-spørsmål i ulike oppdrag.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.