Prosjektbaserte tjenester

Enten du skal gjennomføre et prosjekt og har behov for å komplettere kompetansen eller kapasiteten i egen organisasjon eller om du ønsker å sette ut funksjoner for en kortere eller lengre periode kan Aprimo Rådgivning hjelpe deg.

Aprimo Rådgivning kan hjelpe deg med store og små prosjekter i økonomifunksjonen.

Begrepet prosjektbaserte tjenester benytter vi om alt som ikke er management for hire eller utleie. Det typiske oppdraget har et beskrevet mål og en planlagt dato for ferdigstillelse og kan for eksempel være utarbeidelse av konsolideringsmodell, dokumentasjon av konsernregnskapet eller gjennomgang og forbedring av interne kontrollrutiner.

Prosjekter kan også være gjentagende, som for eksempel månedsrapportering eller årsregnskap. Et prosjekt kan involvere bare en konsulent noen få timer og ofte gjennomfører vi prosjekter med bare en eller to konsulenter involvert. Vi har ved flere anledninger vist at vi kan sette opp et team med konsulenter hvis det er det som skal til for å løse utfordringene du står ovenfor. Eksempler på dette er IFRS-konverteringsprosjektene hvor vi typisk har benyttet team på mellom 4 og 6 konsulenter.

Våre konsulenter har erfaring fra økonomifunksjonen i en lang rekke virksomheter, fra de helt små til store og innenfor ulike bransjer. I tillegg har vi et stort nettverk av frittstående konsulenter som gjør at vi er i stand til å bemanne prosjektene med konsulenter som har den riktige kompetansen.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.