Konsernregnskapssjef – konsolidering og konsolideringsmodell

Mange av våre egne konsulenter har erfaring som konsernregnskapssjef. Flere av disse har svært tung erfaring og kompetanse med konsernregnskap. De har også erfaring med ulike konsolideringssystemer

Aprimo Rådgivning er ledende innen praktisk konsolidering og utleie av konsernregnskapssjef

Vi er så ubeskjedne at vi hevder at vi er Norges ledende konsulentmiljø på praktisk konsolidering og utleie av konsernregnskapssjefer. Konsernregnskap er et eget fagområde og praktisk erfaring med konsolidering og utarbeidelse av konsernregnskap for større konsern er nødvendig hvis man skal beherske fagområdet og raskt få oversikt og kontroll på utarbeidelse av større konsernregnskap.

 

Vi kan tilby:

  • Utleie av konsernregnskapssjefer
  • Bistand til utarbeidelse og kvalitetssikring av konsernregnskap og konsolideringsprosessen
  • Tilpasning av vår egen konsolideringsmodell i Excel til deres konsern
  • Bistand ved implementering av nytt konsolideringssystem

 

Utleie av konsernregnskapssjefer

Flere av våre egne konsulenter har erfaring som konsernregnskapssjef og tung erfaring og kompetanse med konsernregnskap. De har også erfaring med ulike konsolideringssystemer. I tillegg kjenner vi mange frittstående konsulenter som har solid erfaring med dette fagområdet. Til sammen gjør dette at vi er svært leveringsdyktige på utleie av konsernregnskapssjefer. Vi kjenner ingen rådgivningsmiljøer i Norge som kan tilby flere konsulenter med tung praktisk erfaring med konsolidering og konsernregnskap enn oss til management for hire. Det er ofte vanskelig å finne en god konsernregnskapssjef som kan starte raskt i et oppdrag. Hvis du kontakter oss er sjansene gode for å finne riktig konsulent.

Bistand til utarbeidelse og kvalitetssikring av konsernregnskap og konsolideringsprosessen

Våre konsulenter kan bistå med utarbeidelse av konsernregnskap. Det kan enten være å ta ansvaret for hele eller deler av utarbeidelsen eller å være en sparringspartner for den hos kunden som har dette ansvaret. Vi kan også bistå med kvalitetssikring av konsernregnskapet og konsolideringsprosessen. Vi er fleksible og tilpasser omfanget til det faktiske behovet.

Tilpasning av vår egen konsolideringsmodell i Excel til deres konsern

For en del konsern kan det være kostnadseffektivt og hensiktsmessig å bruke en Excel modell til utarbeidelse av konsernregnskap, i stedet for å anskaffe et konsolideringssystem. De store konsolideringssystemene er kostbare å implementere og har høy brukerterskel. Fordelen med Excel er at utarbeidelsen av konsernregnskapet og dokumentasjonen blir veldig oversiktlig. Det kan også være tidseffektivt å bruke Excel.

Vi har utviklet en enkel, oversiktlig og sikker modell i Excel som kan tilpasses til deres konsernstruktur. Den er benyttet og testet på en rekke ulike konsern og fungerer fint på både store og mindre konsernregnskaper. Det største konsernet som bruker modellen har over 10 mrd i omsetning og de minste har under 100 mill i omsetning. Modellen er laget så enkel som mulig uten avanserte formler. Den er også oversiktlig og legger opp til god dokumentasjon av konsernregnskapet. Det er lett å få oversikt over modellen og forstå den. Det gjør det enkelt for nye personer å overta konsernregnskapet og effektivt for revisor og andre å kvalitetssikre/revidere utarbeidelsen av konsernregnskapet.

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi vise eksempler på bruk av modellen og vurdere sammen med dere om det er hensiktsmessig å bruke en slik Excel modell, eller om det vil være mer fornuftig å investere i et konsolideringssystem. Det koster betydelig mindre å tilpasse og ta i bruk en Excel modell enn å anskaffe et konsolideringssystem.

Bistand ved implementering av nytt konsolideringssystem

Ved implementering av et nytt konsolideringssystem er det avgjørende at systemet blir satt opp riktig til konsernet. Det vil være behov for at noen med god kjennskap til konsernregnskapet og konsolideringsprosessen har en sentral rolle i prosjektet. Vedkommende bør også ha solid erfaring med praktisk konsolidering. Konsulentene fra leverandøren som gjør den tekniske implementeringen, har normalt ikke denne erfaringen/kompetansen. Dersom selskapet selv ikke har tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet til å ha denne rollen i prosjektet, kan det være hensiktsmessig å bruke en konsulent fra Aprimo som bindeledd mellom økonomifunksjonen og de tekniske konsulentene som implementerer systemet. Konsulenten fra Aprimo kan bidra til at det gjøres nødvendige tilpasninger av systemet til konsernstrukturen og konsolideringsprosessen i akkurat dette konsernet, slik at implementeringen blir vellykket. Vi har bistått selskaper med implementering av blant annet Cognos Controller, HFM (Hyperion) og Cantor Controller.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.