Behov for ekstra kapasitet/kompetanse i en interimsperiode

Det kan være krevende å få på plass tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å implementere og rapportere i henhold til kravene i CSRD. Ofte vil det kunne være ekstra behov i en interimsperiode.

Utleie av bærekraftsansvarlig/bærekraftscontroller

Har du behov for å dekke inn et midlertidig behov i en funksjon med ansvar for bærekraftstrategi, – rapportering og – analyse i virksomheten din? Gjerne i forbindelse med implementering av nye lovkrav?

Vi kan tilby konsulenter med erfaring som bærekraftsansvarlig, og som har erfaring med utarbeidelse og implementering av bærekraft i forretningsstrategien, måling og -rapportering.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.