Referanser

Nedenfor presenterer vi et utvalg av våre kunder.

Dette er eksempler på kunder vi jobber med eller har jobbet med i regi av Aprimo Rådgivning. Listen er ikke uttømmende, men gir et godt bilde av våre kunder og referanser.