Management for hire

Vi har mange konsulenter med tung erfaring i de ulike rollene som er listet opp under. Den samlede kompetansen i Aprimo innen regnskap og økonomistyring er svært høy og det er få aktører som kan matche dette.

Ledende innen Management for hire

Vi har mange konsulenter med tung erfaring i de ulike rollene som er listet opp under. Den samlede kompetansen i Aprimo innen regnskap og økonomistyring er svært høy og det er få aktører som kan matche dette. En stor del av oppdragene våre har vært for mellomstore og store selskaper. Se for øvrig et utvalg av hvilke selskaper vi har jobbet for under referanser.

Innen praktisk konsolidering og utleie av konsernregnskapssjef vet vi ikke om noen andre som er bedre enn oss. Flere av våre egne konsulenter har hatt oppdrag og/eller stillinger som konsernregnskapssjef. Flere av disse har svært tung erfaring med praktisk konsolidering og konsernregnskap. Vi har erfaring med de fleste konsolideringssystemene på markedet. Vi kjenner i tillegg flere dyktige frittstående konsulenter som har tung erfaring med konsernregnskap.

 

Vi tilbyr blant annet management for hire innen følgende roller:

  • CFO/økonomidirektør
  • Økonomisjef
  • Konsernregnskapssjef
  • Regnskapssjef
  • Group controller
  • Senior controller (både finansiell controller og business controller)

Våre konsulenter

Våre egne konsulenter har solid erfaring fra økonomifunksjoner i ulike selskaper. Vi har i tillegg en sterk fagprofil i Aprimo Rådgivning, med høy kompetanse innen blant annet IFRS, NGAAP, konsernregnskap, finansielle tjenester, due diligence, dataanalyse, business intelligence (BI) og modellering. Samtlige konsulenter vi tar inn i Aprimo kjenner vi enten godt fra tidligere eller så gjør vi en grundig kvalitetssikring. Våre konsulenter skal alltid være blant de beste i markedet. Vi er opptatt av at konsulentene våre er faglig dyktige, er operative og har lang praktisk erfaring, er jordnære, tilpasningsdyktige, profesjonelle og at de har høy integritet.

I tillegg til våre egne konsulenter har vi et stort nettverk av frittstående konsulenter og andre underleverandører og samarbeidspartnere. Vi kjenner ingen andre aktører i markedet som både har mange tunge og dyktige konsulenter i eget selskap og som i tillegg tilbyr frittstående konsulenter og fanger opp kandidater som er mellom jobber. Vi mener derfor at vi er særdeles flinke til å finne gode kandidater raskt som kan starte i løpet av kort tid og at vi er ledende i markedet for management for hire i økonomifunksjonen.

Våre partnere

Partnerne i Aprimo som selger ut konsulentene og som kommuniserer med kundene i salgsprosessen har mange års erfaring som revisor og konsulent og er statsautorisert revisor. Partnerne tar også oppdrag for kunder og er oppdaterte både på fag og på operativt arbeid i økonomifunksjonen. Det betyr at vi raskt forstår behovene til kundene og har gode forutsetninger for å finne riktig konsulent til et oppdrag. En konsulent ute på oppdrag har støtte av det sterke fagmiljøet i Aprimo og konsulentene våre hjelper hverandre ved behov.

Vi er svært opptatt av å tilby konsulenter som både er faglig sterke og som har den nødvendige operative erfaringen. Konsulentene i Aprimo er jordnære og vant til å jobbe i økonomisystemet. De gjør gjerne rutinemessige oppgaver når det er nødvendig, samtidig som de er sterke som ledere og evner å ha oversikt, kontroll og har gode strategiske evner. Vi følger opp med både kunden og konsulenten hvordan det går underveis. På den måten gjør vi alt vi kan for å sikre at konsulenten leverer godt.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.