Management for hire og utleie

Har du behov for å fylle en stilling i en kortere eller lengre periode, på heltid eller deltid? En konsulent fra Aprimo Rådgivning kan være løsningen. Vi tilbyr fleksible utleieløsninger som tilpasses akkurat ditt behov.

Management for hire

Aprimo Rådgivning er et ledende miljø innen management for hire i økonomifunksjonen og vi tilbyr konsulenter som kan fylle roller som blant annet CFO/økonomidirektør, økonomisjef, konsernregnskapssjef, regnskapssjef, group controller og senior controller.

Det kan være mange ulike situasjoner hvor det er behov for å leie inn en konsulent, som for eksempel ved sykdom, permisjoner, oppsigelser, omorganiseringer, kraftig vekst etc. Det kan også være fordelaktig å bruke selskapets egne ansatte på større prosjekter som krever detaljkunnskap om selskapets prosesser og rutiner og i stedet leie inn en konsulent til å ivareta daglig drift av økonomifunksjonen. En innleiesituasjon kan også være en fin anledning til å leie inn en «positiv overkvalifisert» konsulent som kan bidra til å løfte økonomifunksjonen ved å forbedre prosesser, rutiner og rapportering før en ny ansatt kommer på plass.

 

Våre konsulenter

Alle våre konsulenter har solid erfaring fra økonomifunksjoner i ulike selskaper. I tillegg har vi en sterk fagprofil i Aprimo Rådgivning, med høy kompetanse innen blant annet IFRS, NGAAP, konsernregnskap, finansielle tjenester, due diligence, dataanalyse, business intelligence (BI) og modellering.  Vi har også et stort nettverk av frittstående konsulenter som vi benytter oss av i tillegg til andre underleverandører. Vi bruker også samarbeidspartnere til å finne kandidater som er mellom jobber.

> Mer om management for hire

 

Utleie

Vi bruker begrepet utleie om bemanning av stillinger som ikke har lederfunksjoner eller som ikke er spesialiststillinger. Det vil typisk være regnskapsmedarbeider, lønnsmedarbeider og lettere controllerstillinger.

Det er veldig fleksibelt å leie inn en konsulent i alle situasjoner hvor behovet er midlertidig, f.eks. ved sykdom, permisjoner, omorganiseringer, i vekstfaser, prosjekter etc. Det kan også være aktuelt med fast ansettelse av en konsulent dersom behovet blir langvarig. Kundene våre har ved flere tilfeller ansatt utleide konsulenter.

Vi har et stort nettverk med frittstående konsulenter og vi bruker andre underleverandører og samarbeidspartnere ved behov for å finne tilgjengelige kandidater. Vi er veldig leveringsdyktig på ressurser. Normalt vil vi kunne tilby en dyktig konsulent i løpet av 1-3 dager som kan starte raskt. Av andre aktører er det stort sett vikarbyråer og bemanningsselskaper som tilbyr ressurser for utleie. Vi har tilgang til de samme kandidatene. Vårt konkurransefortrinn er at vi selv er konsulenter med høy kompetanse og praktisk erfaring. Vi forstår raskt behovene til kunden og har gode forutsetninger for å finne riktig konsulent. Vi gir også faglig støtte til alle som er utleid konsulent fra Aprimo.

> Mer om utleie

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.