Ekstern finansiell rapportering og årsoppgjør

Konsulentene i Aprimo Rådgivning har lang erfaring med ekstern finansiell rapportering både etter IFRS og norske regnskapsregler (god regnskapsskikk i Norge). De aller fleste av våre konsulenter har både arbeidet som revisor og som regnskapsprodusent.

Aprimo Rådgivning har solid erfaring med ekstern finansiell rapportering og årsoppgjør

Konsulentene fra Aprimo Rådgivning har lang erfaring som regnskapsprodusenter og mange har erfaring som revisor. Våre konsulenter er derfor godt rustet til å hjelpe deg med hele eller deler av rapporteringsprosessen. Vi har kompetanse og erfaring fra års- og delårsregnskap basert på IFRS og norske regnskapsregler, covenantrapportering, rapportering til eiere eller andre interessenter og finansiell informasjon til prospekter, herunder proformainformasjon.

Ekstern finansiell rapportering er ofte gjentagende, periodisk, men kan også være noe som gjennomføres en gang. Finansiell rapportering omfatter blant annet:

  • Årsregnskap
  • Halvårs-/kvartalsrapportering til markedet
  • Covenantrapportering
  • Rapportering til eier(e) eller andre interessenter
  • Finansiell informasjon til prospekter ved for eksempel børsintroduksjon, herunder proformatall.

 

Konsulentene i Aprimo Rådgivning har lang erfaring med ekstern finansiell rapportering både etter IFRS og norske regnskapsregler (god regnskapsskikk i Norge). De aller fleste av våre konsulenter har både arbeidet som revisor og som regnskapsprodusent.

Våre erfarne konsulenter har gjennomført mange årsoppgjør og kan ta ansvar for hele prosessen med avleggelsen av årsregnskapet eller bistå med deler av prosessen. Det samme gjelder delårsrapportering og utarbeidelsen av spesialrapporter som covenantsrapportering til långiver eller rapportering til eier.

Vi kan bistå med planlegging av rapporteringsprosessen, utarbeide rapporteringsinstrukser og maler i tillegg til selve regnskapsrapporteringen, inkludert konsolidering og konsernregnskap, eller vi kan være den ekstra ressursen du trenger til akkurat denne rapporteringen. Vi kan bistå med utarbeidelsen av noter, kontantstrømoppstilling og skatteberegning både for selskapsregnskap og konsernregnskap.

Hvorfor bruke Aprimo Rådgivning?

Hvis du opplever prosessen inn mot årsoppgjøret og gjennomføringen av revisjonen som vanskelig og kanskje du synes revisors tilbakemeldinger ikke er tilfredsstillende og tilleggsfakturaene fra revisor unødvendig høye så bør du vurdere å involvere Aprimo Rådgivning. Mange av våre konsulenter har bakgrunn som revisorer, vi vet hva som kreves av dokumentasjon for at revisor kan gjennomføre en effektiv årsoppgjørsrevisjon og vi kan hjelpe deg til å bli klar for revisjon.

Sammen setter vi en målsetting for arbeidet. Deretter definerer vi hva som må til for å nå målsettingen. Det vil si omfang og kvalitet av dokumentasjon. I denne fasen er det naturlig å avstemme mot revisor. Vi blir gjerne med på å informere og kurse regnskapsavdelingen slik at de er best mulig forberedt på årsoppgjøret. Deretter følger vi opp at det er fremdrift i arbeidet og at kvaliteten på dokumentasjonen er god nok. I denne fasen er vi gjerne aktivt med og støtter regnskapsavdelingen og vi tar gjerne i et tak selv også.

Hvis du synes samarbeidet med revisor ikke fungerer optimalt, du føler du ikke betaler markedspris for revisortjenesten og tilleggstjenestene eller det bare er å tide å ta en sjekk på at det revisor leverer er i tråd med markedet kan du se mer om hva vi tenker rundt det i artikkelen «Ny revisor – bare et kostnadsspørsmål?».

Due Dilligence

Det kan også være en fordel å gjennomføre en prosess for å gjøre virksomheten DD-ready – klar for Due Diligence. En Due Diligence kan oppleves som smertefull for økonomi- og regnskapsavdelingen. Har man ikke vært gjennom en slik prosess tidligere kan det være fornuftig å forberede seg på det som kommer. Vår bistand innenfor dette området tilpasses fullt ut til ditt behov. Vi kan gjøre alt fra en ordinær årsoppgjørsforberedelse som beskrevet ovenfor til å bistå med en fullstendig VDD (Vendor Due Diligence).

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.