Bærekraftsrapportering

Har du behov for hjelp til å få på plass bærekraftsrapportering som tilfredsstiller kravene i EU-direktivet CSRD? Aprimo Rådgivning har nødvendig erfaring og ekspertise og tilbyr ulike løsninger som tilpasses ditt behov.

Aprimo Rådgivning kan bistå med bærekraftsrapportering

Aprimo Rådgivning har ekspertise til å sikre implementering av krav til bærekraftsrapportering etter CSRD.

EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) setter nye og økte krav til virksomheters bærekraftsrapportering. ( Det er forventet at Norge følger samme tidslinje som EU for implementering, se regjeringens lovforslag: Prop. 57 L (2023–2024) – regjeringen.no )

Nye regler til bærekraftsrapportering skal sikre en mer presis, sammenlignbar, relevant og verifiserbar informasjon som brukerne kan ha tillit til. Det innføres derfor krav om at bærekraftsrapporteringen skal attesteres av en revisor. Med CSRD stilles det økte krav til styret og ledergrupper til kompetanse, overvåking og styring av bærekraftsrapportering og vesentlig påvirkning, risiko og muligheter.

Treffes din virksomhet av kravene, og dere har behov for bistand til å komme i mål?

 

Vi kan tilby:

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.