Omorganisering, fusjon og fisjon

Det kan være mange grunner til at en virksomhet ønsker å vurdere fusjon og/eller fisjon. Fusjon og/eller fisjon kan benyttes ved salg av virksomhet, ved sammenslåing eller kjøp av virksomhet og ved ren intern omorganisering.

Frykter du at gevinstene som skal realiseres ved omorganiseringen forsvinner i en dårlig implementering?

Mange har opplevd at ledelsens fokus i en omorganisering, fusjon eller fisjon har vært på den formelle og praktiske gjennomføringen og ikke på det som er viktigst; nemlig å realisere de gevinstene som er bakgrunnen for omorganiseringen, fusjonen eller fisjonen. Aprimo Rådgivning har erfarne konsulenter som kan bistå deg i alle faser slik at du kan frigjøre tid til å jobbe med gevinstrealisering.

Sammen blir vi enige om arbeidsdelingen og vi kan bidra i omorganiseringen, fusjonen eller fisjonens formelle sider. I den praktiske gjennomføringen i din organisasjon medfører det at du og dine kollegaer kan frigjøre tid og vinne markedet.

Det kan være mange grunner til at en virksomhet ønsker å vurdere fusjon og/eller fisjon. Fusjon og/eller fisjon kan benyttes ved salg av virksomhet, ved sammenslåing eller kjøp av virksomhet og ved ren intern omorganisering. Uavhengig av hva din situasjon er kan Aprimo Rådgivning bidra i prosessen. Vi har erfaring med planlegging og gjennomføring av slike prosesser. Vi håndterer gjerne de formelle og praktiske sidene for å bidra til at ledelsen kan fokusere på å realisere de planlagte gevinstene.

Om vårt syn på de praktiske sidene ved fusjoner kan de lese mer om i en artikkel skrevet av en av våre konsulenter tilbake i 2009.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.