Rapportering, rapporteringsmodell og virksomhetsstyring

De aller fleste virksomheter gjennomfører en eller annen form for intern rapportering, enten det er til styret og ledergruppen eller til andre ledere i virksomheten.

Aprimo Rådgivning bistår med Rapportering, rapporteringsmodeller og virksomhetsstyring

Ledelsesrapporteringen skal ta temperaturen på virksomheten og være beslutningsgrunnlag for å kunne håndtere fremtidige utfordringer. Aprimo Rådgivning kan hjelpe deg med gjennomføringen av rapporteringen. Vi kan også bidra til å etablere eller forbedre rapporteringen.

De aller fleste virksomheter gjennomfører en eller annen form for intern rapportering, enten det er til styret og ledergruppen eller til andre ledere i virksomheten, uavhengig av om man følger den velkjente styringssyklusen med fastsatte mål og budsjetter som det rapporteres mot eller om man legger til grunn andre prinsipper for virksomhetsstyring hvor budsjettene gjerne ikke har en like sentral rolle. Aprimo Rådgivning kan bistå med gjennomføringen av rapporteringen. Vi utarbeider rapporteringsmodeller og/eller rapporteringsrutiner og gjerne en kombinasjon av dette. Vi kan bistå med hele prosessen eller utvalgte deler av den. Vi kan gjøre dette en gang som et enkeltstående prosjekt eller vi kan bistå med internrapporteringen gjentatte ganger over en periode.

Aprimo Rådgivning er leverandør-uavhengig og har ingen bånd mot leverandører av rapporteringsløsninger. Våre konsulenter har imidlertid erfaring med bruk av en rekke ulike verktøy. Vi kan selvsagt bidra inn mot valg av riktig løsning for deg hvis det er relevant.

Våre prosjekter tilpasses helt ditt behov. Vi går gjerne hele veien og starter med å identifisere virksomhetens mål og risikobilde, viktige finansielle- og ikke-finansielle nøkkeltall for å rapportere måloppnåelse og kontrollere risiko og oppbygning av et rapporteringsopplegg på grunnlag av dette, men vi går like gjerne rett løs på utfordringen som du som oppdragsgiver trenger hjelp til.

Les mer om hva vi kan bidra med i den eksterne finansielle rapporteringen og når det gjelder konsolidering og konsolideringsmodeller eller Finansiell analyse og due diligence.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.