Vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse hjelper virksomheter med å kartlegge og prioritere hvilke vesentlige tema de bør jobbe med og rapportere på innen bærekraft; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi/virksomhetsstyring. CSRD stiller krav til at virksomhetene må gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse.

Fasilitering av dobbel vesentlighetsanalyse

Arbeidet med å implementere og etterleve CSRD starter med en dobbel vesentlighetsanalyse. Våre konsulenter har erfaring med fasilitering av prosess for dobbel vesentlighetsanalyse i tråd med kravene i CSRD. Det kan enten være å ta ansvar for prosjektledelsen av hele eller deler av analysen, eller være en sparringspartner gjennom prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.