Kandidater

Vi ønsker at alle som er interessert i konsulentoppdrag innen økonomi eller tilgrensede områder registrerer seg i vår database, Aprimo Kandidater. Det er effektivt å registrere seg og det tar ikke mer enn 2-3 min. Velg gjerne «Opprett profil med Vipps». Registrer deg nå, selv om du ikke er ledig før om flere måneder. Registrer deg også selv om vi kjenner deg fra tidligere.
I databasen legger du inn dato for når du er ledig for nytt oppdrag. Kandidater som oppdaterer dato for når de er ledige og ellers har registrert oppdatert CV og profil, har de beste mulighetene for å få oppdrag via Aprimo Rådgivning.

Ønsker du å jobbe som konsulent?

Har du fast jobb i dag, men leker med tanken om å starte som konsulent? Kontakt oss på mailadresse frode.s@aprimo.no eller tlf. 46 42 99 97. Vi søker spesielt kandidater med erfaring fra revisjon og min 2-3 års erfaring fra økonomifunksjon. Kandidater som har erfaring med utarbeidelse av konsernregnskap oppfordres til å ta kontakt. Vi ønsker kandidater med erfaring som controller, regnskapssjef, økonomisjef/CFO og konsernregnskapssjef.