Utleie

Aprimo definerer utleie som bemanning av stillinger som ikke har lederfunksjoner eller som ikke er spesialiststillinger. Det vil typisk være regnskapsmedarbeider, lønnsmedarbeider og lettere controllerstillinger.

Aprimo Rådgivning har mye erfaring med utleie

Aprimo definerer utleie som bemanning av stillinger som ikke har lederfunksjoner eller som ikke er spesialiststillinger. Det vil typisk være regnskapsmedarbeider, lønnsmedarbeider og lettere controllerstillinger.

Det er mange situasjoner hvor et selskap kan ha midlertidige behov og hvor det kan være aktuelt å leie en konsulent. Det kan typisk være ved sykdom, permisjoner, oppsigelser, omorganiseringer, i faser med vekst, i prosjekter etc. Det er ikke uvanlig at det tar tid å ansette en ny medarbeider ved en oppsigelse. En innleid konsulent kan løse behovet i en interimsperiode. Det kan også være mulig å ansette en innleid konsulent når dette gjøres i overensstemmelse med oss. Dette skjer i en del tilfeller.

 

Vi tilbyr blant annet utleie innen følgende roller:

  • Junior controller (både finansiell controller og business controller)
  • Regnskapsmedarbeider
  • Lønnsmedarbeider
  • Øvrig personell innen økonomifunksjonen

Våre konsulenter

Våre egne konsulenter i Aprimo er mest aktuelle for management for hire oppdrag og prosjektbaserte oppdrag som krever tyngre kompetanse. Vi har imidlertid et stort nettverk av frittstående konsulenter og andre underleverandører som er kandidater for utleie oppdrag. I tillegg har vi flere samarbeidspartnere som hjelper oss med å finne kandidater som er mellom jobber. I de tilfellene hvor vi bruker en samarbeidspartner til å finne kandidater, deler vi fortjenesten slik at det ikke blir dyrere for kunden.

Vi er svært leveringsdyktig og normalt vil vi kunne tilby en dyktig konsulent i løpet av 1-3 dager som kan starte raskt. Våre konkurrenter på utleie består hovedsakelig av vikarbyråer og rekrutteringsselskaper. Nesten ingen har faste ansatte og vi har derfor tilgang på de samme kandidatene. Siden vi har et veldig stort nettverk og har flere samarbeidspartnere som hjelper oss med å finne kandidater, erfarer vi at vi ofte kommer godt ut i konkurranser om oppdrag.

Hvorfor velge Aprimo Rådgivning?

Et ytterligere konkurransefortrinn vi har i Aprimo er at partnerne som selger ut konsulenter og kommuniserer med kundene har sterk fagkompetanse og operativ erfaring fra økonomifunksjoner. Vi er statsautoriserte revisorer med lang erfaring fra revisjon. Vi jobber også som konsulenter og tar oppdrag for kunder. Det gjør at vi har fersk erfaring med operativt arbeid i økonomifunksjonen. Det er veldig nyttig for oss å ha denne kompetansen og erfaringen når vi diskuterer behov og oppdrag med kundene. Det gjør at vi raskt forstår hva kunden trenger og er bedre i stand til å finne riktig konsulent.

Alle konsulentene som leies ut av Aprimo får faglig støtte ved behov fra det sterke fagmiljøet i Aprimo. Vi følger opp med kunden og konsulenten at alt fungerer som det skal og gjør det vi kan for å sikre at konsulenten leverer godt.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.