Styret har ansvaret for bærekraftsrapportering

Lovfestet bærekraftsrapportering skal være en del av selskapets årsberetning, og det blir dermed styret som står ansvarlig for rapporteringen. Har styret den nødvendige kompetansen til å ta dette ansvaret?

Kurs/workshop for styre og ledergrupper

Med innføringen av CSRD settes økte krav til ledelse og styret. Under CSRD plikter styret å bekrefte at rapporteringen er utarbeidet i samsvar med standardene for bærekraftsrapportering. Det er styrets tilsynsoppgave å overvåke prosessen med å identifisere at informasjon som er rapportert er i henhold til standardene for bærekraftsrapportering, sikre effektiv internkontroll og risikostyring. I tråd med rapporteringsstandardene skal det også gis opplysninger om sammensetning av styret og tilgang til ekspertise og kompetanse på bærekraftsrelaterte tema, samt hvordan styret, ledelsen og tilsynsorganer er informert om vesentlige bærekraftsrelaterte påvirkninger, risikoer og muligheter.

Økte krav både for å sikre effektiv rapportering og intern kontroll, samt god bærekraftig virksomhetsstyring og forankring av bærekraft i forretningsstrategien utfordrer andre kompetanseområder enn tidligere. Det kan være hensiktsmessig med et kurs eller workshop for en introduksjon til CSRD, eller andre dypdykk i relevante temaer.

Vi har erfaring med å avholde hel- eller halvdags workshops og kurs for ledergrupper og styrer. Ta kontakt om dette er av interesse, så skreddersyr vi opplæring etter din virksomhets behov.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.