Ny revisor – bare et kostnadsspørsmål?

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

[lead]Det er ikke sikkert det er riktig å bytte ut din nåværende revisor – du kan allerede ha den beste – men er du sikker på det? Ved å ta en anbudsrunde oppnår du en sikkerhet for at det revisjonsproduktet som du mottar er det beste og at prisen er konkurransedyktig.[/lead]

Trenger du hjelp til å gjennomføre en profesjonell og strømlinjeformet prosess? Kontakt Aprimo Rådgivning, vi har gjort dette før!

Det er mange ulike grunner til å starte en prosess med å vurdere revisor.

[icon_list icon=»circle» color=»#e5352d»]

  • Samordning av revisjonstjenester hos en leverandør
  • Teste markedet – pris og kvalitet
  • Misfornøyd med eksisterende revisor
  • God Corporate Governance

[/icon_list]

Revisorloven i Norge inneholder bestemmelser om rotasjon som medfører at børsnoterte selskap skal rotere ansvarlig revisor hvert syvende år. I EU er det vedtatt regler om pliktig firmarotasjon hvert tiende år og disse reglene vil bli innført i Norge.

De vanligste argumentene for rotasjon av revisor går på styrking av revisors uavhengighet og at det kan være fordelaktig at ulike sider ved virksomheten blir sett på med nye øyne og at revisjonen gjennomføres med en litt annen vinkling. Ulempene er blant annet knyttet til redusert effektivitet og at opparbeidede relasjoner brytes og at revisors kunnskap om virksomheten går tapt.

Aprimo Rådgivning har flere ganger hatt ansvaret for prosessen knyttet til valg av revisor. Det er dine behov og ønsker som styrer prosessen, men vi kan bidra til å heve kvaliteten på prosessen og dermed sluttresultatet.