Statsautorisert revisor | Partner

Tor Hernæs

Tor har over 20 års erfaring som uavhengig rådgiver og revisor. Tor er en av initiativtakerne til Aprimo og han har siden 2007 drevet rådgivningsvirksomhet innenfor økonomifeltet. Han har i denne perioden arbeidet for kunder innenfor en lang rekke sektorer blant annet media, eiendom, it, industriproduksjon og handel for å nevne noen.

Tor har lang og variert erfaring fra PwC hvor han arbeidet i overkant av 12 år, de 5 siste årene som partner. Erfaringen fra denne tiden spenner også over en lang rekke bransjer og type kunder. Tor var spesialisert innenfor elektrisitetsbransjen (produksjon, distribusjon og omsetning), men hadde en variert portefølje. Selskapene varierte fra små familieeide til børsnoterte foretak.

De siste årene har Tor arbeidet spesielt mye med konsernregnskap, oppkjøpsanalyser (PPA), IFRS-konvertering og IFRS regnskap. Tor også hatt rollen som daglig leder for et eiendomsselskap i 3 år hvor han blant annet bidro til konsernintern omorganisering og salg av eiendomsmassen.

CV for Tor Hernæs