Siviløkonom | Partner

Tore Soltveit

Tore leder Aprimo Rogaland som ble etablert i 2024.

Han er utdannet Siviløkonom og har i tillegg tatt en Master i Regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI.
Tore har en bred arbeidserfaring som Direktør i PwC Deals, Group Financial Controller i SAR Gruppen; samt StatoilHydro.
I PwC Deals jobbet han hovedsakelig med finansiell due diligence. Gjennom årene har han hjulpet en rekke kunder i ulike bransjer med å ta informerte beslutninger basert på grundige analyser. I tillegg til ekspertise innen finansiell due diligence, har han også erfaring med finansiell modellering.

I rollen som Group Financial Controller hos SAR Gruppen hadde han ansvaret for månedlig rapportering til styret og ledelsen, konsolidering og årsoppgjør, samt likviditetsstyring.  Han har også drevet forbedringsprosesser i økonomifunksjonen og vært sentral i ERP implementeringsprosjekt. Tore er lidenskapelig opptatt av å levere kvalitet og å finne løsninger på komplekse økonomiske utfordringer. Han er en analytisk tenker og en teamspiller som trives med å samarbeide med andre for å oppnå felles mål.

CV for Tore Soltveit