Dyktige konsulenter på alle nivåer

Vi tilbyr ekstra kapasitet og kompetanse i økonomifunksjonen og er et ledende miljø innen management for hire og utleie av ressurser på alle nivåer. Vi bistår også gjerne med små og store prosjekter.

Våre tjenester

Management for hire og utleie

Har du behov for å fylle en stilling i en kortere eller lengre periode, på heltid eller deltid? En konsulent fra Aprimo Rådgivning kan være løsningen. Vi tilbyr fleksible utleieløsninger som tilpasses akkurat ditt behov.

Prosjektbaserte tjenester

Enten du skal gjennomføre et prosjekt og har behov for å komplettere kompetansen eller kapasiteten i egen organisasjon eller om du ønsker å sette ut funksjoner for en kortere eller lengre periode kan Aprimo Rådgivning hjelpe deg.

Ingen oppdrag er for store

- og ingen er for små

Konsulentene vi tilbyr fra Aprimo Rådgivning har tung kompetanse og lang erfaring. Alle har solid erfaring i tunge økonomistillinger og i tillegg er mange statsautorisert revisor og har erfaring fra revisjon. Vi har i tillegg et stort nettverk med frittstående konsulenter og andre underleverandører og samarbeidspartnere.

Vi fanger også opp kandidater som er mellom jobber. Til sammen gjør dette at vi er svært leveringsdyktig og normalt finner vi en dyktig konsulent i løpet av 1-3 dager som kan starte raskt.

Hva kundene sier