Frode Semb - Partner

Statsautorisert revisor

frode.s@aprimo.no
Tlf.: 46 42 99 97

Utdannelse

 • Statsautorisert revisor (NHH)
 • Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Partner i Aprimo Rådgivning fra mars 2008
 • Egen konsulentvirksomhet fra august 2007
 • 12 år som revisor i PwC

Kompetanseområder

 • Regnskap
 • Konsernregnskap
 • Økonomistyring
 • Intern kontroll
 • Økonomiledelse
 • Styrearbeid

Last ned CV

Les mer

Tor Hernæs - Partner

Statsautorisert revisor

tor.h@aprimo.no
Tlf.: 95 09 03 94

Utdannelse

 • Statsautorisert revisor (NHH)
 • Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Partner i Aprimo Rådgivning fra mars 2008
 • Egen konsulentvirksomhet fra mai 2007
 • 13 år som revisor i PwC, herav 5 år som partner

Kompetanseområder

 • Regnskap og rapportering, herunder IFRS
 • Økonomistyring
 • Konsernregnskap
 • Intern kontroll
 • Omdanning og transaksjonsarbeid
 • Bokføringsregelverket
 • Prosjektstyring

Last ned CV

Les mer

Thorstein Wines - Konsulent

Statsautorisert revisor

thorstein.w@aprimo.no
Tlf.: 48 26 26 77

Utdannelse

 • Statsautorisert revisor (NHH)
 • Cand.Oecon (NHH)
 • Siviløkonom fra NHH

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra mai 2008
 • Egen konsulentvirksomhet fra januar 2008
 • 5,5 år som revisor i Deloitte & Touche

Kompetanseområder

 • Regnskap
 • Økonomistyring
 • Økonomiledelse
 • Internkontroll
 • Regnskapsnalyse

Last ned CV

Les mer

Dagfinn Knoph Larsen - Konsulent

Siviløkonom

dagfinn.l@aprimo.no
Tlf.: 93 25 80 27

Utdannelse

 • Høyere revisorstudium (NHH)
 • Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra 1. mai 2012
 • 4 år som selvstendig konsulent
 • 15 år som CFO/økonomisjef i forskjellige virksomheter
 • 2 år som revisor i KPMG

Kompetanseområder

 • Regnskap
 • Rapportering
 • Ledelse av økonomifunksjoner
 • Økonomistyring
 • Planlegging og gjennomføring av årsoppgjør
 • Endringsledelse
 • Budsjettering, prognoser
 • Økonomisk rapportering, styringsdata

Last ned CV

Les mer

Morten K. Dragseth - Konsulent

Statsautorisert revisor

morten.d@aprimo.no
Tlf.: 97 52 90 61

Utdannelse

 • Høyere revisorstudium (NHH)
 • Siviløkonom fra Handelshøyskolen Bodø

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra 4. desember 2012
 • 1 år som konsulent i PwC
 • 3 år som konsulent i Aprimo Rådgivning
 • 2 år som konsernregnskapssjef i Arcus Gruppen
 • 6 år som revisor i PwC

Kompetanseområder

 • Regnskap
 • Konsernregnskap
 • Økonomistyring
 • Intern kontroll
 • Rapportering
 • Økonomiledelse

Last ned CV

Les mer

Tom Jonas Billit - Konsulent

Statsautorisert revisor

jonas.b@aprimo.no
Tlf.: 95 44 96 09

Utdannelse

 • Høyere revisorstudium (NHH)
 • Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra 28. januar 2013
 • 7,5 år i internrevisjonen i Telenor
 • 5 år som revisor i PwC

Kompetanseområder

 • Internrevisjon
 • Intern kontroll
 • IFRS
 • Regnskap
 • Økonomistyring
 • Økonomiledelse

Last ned CV

Les mer

Jan-Arne Høibråten - Konsulent

jan.h@aprimo.no
Tlf.: 47 81 18 55

Utdannelse

 • Siviløkonomstudiet på Norges Handelshøyskole

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra 1. april 2013
 • 2 år som selvstendig konsulent
 • 5 år som regnskapssjef og CFO i SBS Radio Norge AS
 • 6 år som økonomiansvarlig for en rekke mindre engelske selskaper

Kompetanseområder

 • Økonomiledelse
 • Økonomistyring
 • Økonomisk rapportering og prognoser
 • Regnskap
 • Controlling
 • Kommersielle forhold

Last ned CV

Les mer

Børge Fridahl Larsen - Konsulent

Statsautorisert revisor

borge.l@aprimo.no
Tlf.: 90 16 16 10

Utdannelse

 • Statsautorisert revisor (NHH)
 • Siviløkonom (NHH)

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra mars 2014
 • 2 år som CFO i iSurvey Group AS
 • 3 år som konsulent i Aprimo Rådgivning
 • 3 år som Financial Controller i RXT ASA
 • 5 år som revisor i PwC

Kompetanseområder

 • Økonomistyring
 • Intern kontroll
 • Regnskap
 • Konsernregnskap
 • Rapportering
 • Budsjettering
 • Årsoppgjør

Last ned CV

Les mer

Tor Øvrebø - Konsulent

Konsulent

tor.o@aprimo.no
Tlf.: 48 10 17 55

Utdannelse

 • Master of Management fra Handelshøyskolen BI
 • Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra oktober 2014
 • 3 år som konsernregnskapssjef i Coop Norge SA
 • 6 år som økonomidirektør i ErgoGroup AS
 • 9 år som konsulent i Deloitte Financial Advisory
 • 13 år som revisor i Deloitte Revisjon

Kompetanseområder

 • Regnskap / konsernregnskap
 • Risikoanalyse / internkontroll COSO ERM
 • Ledelse av økonomifunksjoner
 • Oppkjøp / fusjoner / kjøpsprisallokering
 • Rapportering
 • Økonomistyring
 • Planlegging og gjennomføring av årsoppgjør
 • Endringsledelse
 • Økonomisk rapportering / styringsdata
 • Budsjettering / prognoser

Last ned CV

Les mer

Tore Austheim - Konsulent

Handelsøkonom

tore.a@aprimo.no
Tlf.: 90 17 61 18

Utdannelse

 • Diplomert Intern Revisor fra Handelshøgskolen BI
 • Handelsøkonom fra Handelsakademeiet
 • MP-befal fra BSHTI

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra september 2016
 • 1,5 års erfaring som frittstående konsulent
 • Over 15 års erfaring som økonomisjef/CFO fra ulike bransjer
 • 5 års erfaring som internrevisor og controller
 • 5 års erfaring som revisor i Riksrevisjonen

Kompetanseområder

 • Ledelse av økonomiavdelinger
 • Økonomistyring
 • Internkontroll
 • Styrearbeid
 • Regnskap og rapportering
 • Internrevisjon
 • Controlling

Last ned CV

Les mer

Trond Owren - Konsulent

Statsautorisert revisor

trond.o@aprimo.no
Tlf.: 91 78 65 71

Utdannelse

 • Statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole
 • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
 • Befal fra Luftforsvarets Befalskole

Erfaring

 • Konsulent i Aprimo Rådgivning fra oktober 2016
 • 3 års erfaring som frittstående konsulent
 • 27 års erfaring som revisor i Ernst & Young og Arthur Andersen & Co, herav 13 år som partner

Kompetanseområder

 • Konsernregnskap, konsolidering
 • Norsk GAAP og IFRS, bokføring
 • Økonomistyring, budsjettering, likviditetsrapportering, rutiner og prosesser
 • Årsoppgjør, internasjonal rapportering
 • Styrerapportering
 • Skatt, merverdiavgift, myndighetsrapportering
 • Due diligence

Last ned CV

Les mer

Per Ivar Bøe - Tilknyttet konsulent

Siviløkonom

per.b@aprimo.no
Tlf.: 95 55 22 78

Utdannelse

 • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Erfaring

 • Tilknyttet Aprimo Rådgivning fra januar 2012
 • Selvstendig konsulent fra sommeren 2010
 • 6,5 år som konsulent PwC (avdeling Financial Advisory Services)
 • 2 år som konsulent McKinsey (avdeling Corporate Finance & Strategy practice)

Kompetanseområder

 • Verdivurderinger
 • PPA (oppkjøpsanalyser)
 • Impairmenttester
 • Finansiell modellering
 • Transaksjonsarbeid
 • Anskaffelser

Last ned CV

Les mer

Våre konsulenter har høy kompetanse og variert erfaring. Vi finner riktig konsulent til akkurat ditt behov.