Siviløkonom | Konsulent

Tor Øvrebø

Tor har bred regnskaps- og ledelsesmessig erfaring fra revisjon- og konsulentvirksomhet i Deloitte og gjennom operativ ledelse av konsernregnskapsavdelinger i noen av Norges største selskaper, Coop Norge SA og tidligere ErgoGroup (nå del av Evry ASA).

Som del av Deloitte Financial Advisory hadde Tor en rekke management for hire oppdrag for større norske foretak. Han er derfor vant til raskt å kunne sette seg inn i ulike problemstillinger og forretningsmodeller og bidra til intern rapportering så vel som til marked og offentlige myndigheter, herunder utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer.

Som økonomidirektør i ErgoGroup har Tor vært delaktig i flere oppkjøpsprosesser og har gjennomført økonomisk due diligence, etterfølgende PPA (purchase price allocation) og integrasjon av de oppkjøpte virksomhetene. Tor ledet i 2006 omleggingen av ERP system i ErgoGroup fra Agresso til Maconomy, samt implementering av IFRS.

I Coop Norge SA var 20% av stillingen dedikert til risikokartlegging og analyse for konsernets enheter i henhold til COSO ERM metodikken. Tor var innvalgt styremedlem i Coop Rørvik for sentralorganisasjonen.
Som konsulent i Aprimo har Tor arbeidet med konvertering av regnskap fra NGAAP til IFRS og børsintroduksjon av to selskaper, Multiconsult ASA og Techstep ASA hvor sistnevnte ble introdusert gjennom en såkalt backdoor listing etter en omvendt overtagelse.

Tor arbeider på selvstendig basis, men trives best i team og i et uformelt arbeidsmiljø. Han har stor arbeidskapasitet og er vant til å jobbe og levere kvalitet under press.

Tor har mye erfaring med Microsoft Office programmer, spesielt Excel. I tillegg har han erfaring med Maconomy, Agresso, HFM (Oracle Hyperion), Cognos Controller, Akelius, Maestro og Finale.

Tor er vant med engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig.