Siviløkonom | Konsulent

Jan-Arne Høibråten

Jan-Arne har lang og variert økonomierfaring fra selskaper innen ulike bransjer, og spesielt innen media bransjen. Han har ledet økonomiavdelinger både i norske og utenlandske selskaper og har hatt ansvar for rapportering til eiere i både inn- og utland. Rapporteringsspråket har i de fleste sammenhenger vært engelsk.

Som konsernregnskapssjef og regnskapssjef har han mye praktisk regnskapserfaring innen konsernregnskap, årsoppgjør, skatteberegninger og ligningspapirer. Han har også som CFO og controller mye erfaring innen økonomistyring, rapportering, budsjetter og prognoser. Jan-Arne har i flere organisasjoner vært med å utvikle og implementere nye rutiner og rapporteringsverktøy.

Flere av bedriftene Jan-Arne har vært ansatt i har gjennomgått betydelige endringer slik at endringsledelse og tilpassing av systemer og organisasjon er områder han har god erfaring med. Han har vært ansvarlig for innkjøp og implementering av ERP-system i flere organisasjoner.

Han er svært motivert for å raskt kunne vise til gode leveranser og vil gjøre sitt ytterste for å overkomme kundens forventninger. Jan-Arne er fleksibel og har høy arbeidskapasitet. Videre er han vant til å arbeide mot tidsfrister, er strukturert og lett å samarbeide med. Han er en avansert bruker av Excel. Han ser på økonomiavdelingen som en tjeneste leverandør til bedriftens operative virksomhet.