Velkommen til Aprimo Rådgivning

mann bærer boble

Aprimo Rådgivning tilbyr konsulenttjenester til det administrative området og hovedsaklig økonomifunksjonen. Vi tilbyr ekstra kapasitet og kompetanse på alle nivåer. Ingen oppdrag er for store og ingen er for små. 

Vi er totalt 11 konsulenter og 8 av disse er statsautoriserte revisorer. I tillegg til at mange har erfaring fra ett av de store revisjonsselskapene har alle våre konsulenter lang operativ erfaring i økonomifunksjoner i ulike virksomheter. Vi har i tillegg tilgang på et stort antall frittstående konsulenter og andre underleverandører.

 Vi tilbyr utleie av:

 • CFO/økonomidirektør
 • Konsernregnskapssjef
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Controller 
 • Regnskapsmedarbeider

 

Vi kan også tilby hjelp med:

 • Årsoppgjør, regnskap og rapportering
 • Skatt og ligningspapirer
 • Forbedring av interne kontrollrutiner
 • Utforming av rapporteringsmodell
 • Utarbeidelse av oversiktlig og brukervennlig konsolideringsmodell i Excel, basert på en mye brukt mal
 • Omorganisering, fusjon/fisjon
 • IFRS konvertering
 • Utarbeidelse av proforma regnskaper og annen bistand ved børsintroduksjon
 • Verdivurderinger, kjøpsprisallokeringer og impairmenttester
 • Internprising
 • Øvrig bistand innen regnskap og økonomi

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Trenger du hjelp innen regnskap og økonomistyring? Vi kan løse det!  
 
VÅRE TJENESTER »